Chin Augmentation

เสริมคาง – คลินิกขอนแก่นศัลยกรรม Khonkaen Cosmetic Surgery Clinic

เสริมคาง (Chin Augmentation Surgery)

เป็นการเสริมแต่งใบหน้าให้เสริมส่วน กลมกลืน ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่มีคางเล็ก ใหญ่ ที่ไม่ได้สัดส่วน หรือคางถดถอย ไปด้านหลังมากเกินไป ให้กลับมาสวยงามได้รูปทรง คางเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดและยื่นที่สุด ของกระดูกกราม ที่เป็นขอบล่างของใบหน้า ความยาวของคางจึงมีผลต่อความยาวและสัดส่วนของใบหน้า และความยื่นนูนของใบหน้า เช่นหน้าผาก โหนกแก้ม จมูก ริมฝีปาก

กระดูกคางเป็นส่วนสำคัญ ที่มีผลต่อรูปทรงของคางที่สั้น ยาว หรือยื่นนูน โดยมีส่วนที่เป็นผิวหนัง, ไขมันและกล้ามเนื้อที่ไม่หนาดังนั้น การเสริมปรับรูปทรงรูปร่างของคางจึงต้องใช้วัสดุมาขัดเกลา เพื่อเสริมแทนกระดูก ทำให้รูปคางมีความยาว นูน ตามความสวยงาม เหมาะสม ได้สัดส่วนที่รับกับส่วนอื่นของใบหน้า

 

ตัวอย่างการเสริมคางแบบฉีดไขมัน
หมายเหตุ – ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

Chin Augmentation with Silicone Implant
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 15,000 บาท

ขอข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-243693 , 043-237750, 089-7114848