Rhinoplasty

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย – คลินิกขอนแก่นศัลยกรรม Khonkaen Cosmetic Surgery Clinic

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย
(Cosmetic Augmentation Rhinoplasty)

เป็นการตกแต่งเสริมสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น และมีรูปร่างที่สวยงาม มีวิวัฒนาการจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

วัสดุที่ใช้เสริมจมูก

  • การใช้กระดูกตัวเอง Autogenous bone graft
   ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมมีข้อเสียมาก คือต้องเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่นิยมคือกระดูกซี่โครงทำให้มีแผลในบริเวณนั้น ซึ่งไม่สามารถ เหลา หรือตกแต่งรูปทรงได้ตามต้องการ
  • การผ่าตัดเสริมด้วยซิลิโคนแท่ง Medical grade silicone
   วัสดุที่ใช้สามารถ ตัดแต่งรูปทรงให้เหมาะสมกับคนไข้ที่จะเสริมได้ ถ้าเสริมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะได้ รูปทรงจมูกที่สวยงามและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ถ้าเสริมแล้วไม่พอใจ คนไข้สามารถถอดออกได้ ปัญหาแทรกซ้อนน้อย แต่ต้องอาศัยฝีมือ และประสบการณ์ของแพทย์ ผู้ทำการผ่าตัด ซึ่งผู้ทำการผ่าตัดจะต้องประเมินคนไข้ว่าจะเสริมได้มากน้อยเท่าไหร่โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสวยงามเหมือน ธรรมชาติที่สุด ไม่ใช่เสริมเพียงเพื่อให้จมูกโด่งอย่างเดียว มองดูแล้วหาความสวยงามไม่ได้ และยังแย่กว่าเดิม
 • ทางคลินิกได้เลือกใช้ซิลิโคนแท่ง ที่มีความปลอดภัยสูง ลดปัญหาข้อแทรกซ้อน และมีความนิ่มสวยงามเป็นธรรมชาติ
 • แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดมีความประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงมั่นใจในผลงาน เพื่อสร้างความสวยงามที่ลงตัว และความปลอดภัย

การเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีดซิลิโคน (Injection)

ในวงการแพทย์ปัจจุบันยังไม่ยอมรับการเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีด เพราะสารที่ฉีดพบได้บ่อยๆ คือ ซิลิโคนเหลวฟาราฟิน น้ำมันพืช หรือแม้แต่คนไข้พูดกันว่า ฉีด Collagen หรือสารสังเคราะห์บางชนิด ส่วนใหญ่ก็มักจะพบว่าเป็นซิลิโคนเหลวในระยะแรกๆจะยังไม่แสดงอาการ และอาจจะดูดีใน 1-2 เดือน หลังจากนั้นจะมีปัญหาตามมาได้แก่ บวม, แดง, อักเสบ, จมูกจะดูใหญ่, ผิดรูปร่าง , บิดเบี้ยว ในที่สุดถึงขั้นน่าเกลียด คนไข้ในกลุ่มนี้เกือบทุกคนจะต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาผ่าตัดเอาสารที่ฉีดออกและเสริมใหม่ อย่างไรก็ตามสารที่ฉีดนี้ไม่สามารถเอาออกได้ทั้งหมด และรูปทรงที่แก้ไขแล้วจะสวยงามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารที่ฉีดเข้าไป และระยะเวลาที่ทิ้งไว้นาน ยิ่งฉีดมานานก็จะเกิดพังผืด และแคลเซียมมาเกาะมาก ถ้าฉีดมาไม่นานและไม่มาก ผลการผ่าตัดแก้ไขจะได้ผลดีและได้ความสวยงามใกล้เคียงคนปกติ

ภาพตัวอย่างผู้เสริมจมูก

หมายเหตุ – ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล