Upper blepharoplasty

การผ่าตัดตาสองชั้น – คลินิกขอนแก่นศัลยกรรม Khonkaen Cosmetic Surgery Clinic

การผ่าตัดแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

    1. การใช้วิธีเย็บ ( Suture Technique ) โดยการที่ใช้ไหมเย็บไปที่เปลือกตาแล้วซ่อนไหมที่เย็บไว้ใต้ผิวหนัง เพื่อให้เกิดเป็นสองชั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับ คนที่มีตาชั้นเดียว, เปลือกตาบาง, หนังตาไม่ตกหย่อนมาก, อายุน้อย, ข้อดี คือ บวมน้อย, หายเร็ว, ไม่มีแผลตรงเปลือกตา

ค่าใช้จ่ายในการทำตาสองชั้น 15,000 บาท

  1. การผ่าตัด ( Incision Technique ) โดยการผ่าตัดหนังส่วนเกินออก, เอาไขมันออก, ทำชั้นตาขึ้นมาใหม่ วิธีนี้ เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตก หย่อนยาน , มีไขมันที่เปลือกตามาก, หางตาตก ข้อดี ถ้าทำอย่างถูกต้อง เหมาะสมจะได้ชั้นตาที่สวยงามดวงตาดูสดใส ดูเยาว์วัย และแก้ไขตีนกาได้

ตัวอย่างการทำตาสองชั้น
หมายเหตุ – ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล